1
Bạn cần NOC hỗ trợ gì không ạ?
Chat Zalo

Hướng dẫn nhận email khi có đơn hàng trên wordpress

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bước 1: Cài đặt plugin Easy WP SMTP

Bước 2: Thiết lập plugin

- Địa chỉ email gửi: là email dùng để gửi mail , vd: cakhotranluan@gmail.com

- Tên email gửi: Ghi là gì cũng được

- Địa chỉ Reply to : Để trống

- BBC email address : Để trống

- Máy chủ SMTP: smtp.gmail.com

- Loại mã hóa: chọn SSL/TLS

- Cổng SMTP: 465

- Chứng thực SMTP: Có

- SMTP Username: cakhotranluan@gmail.com

- Mật khẩu SMTP: là mật khẩu ứng dụng, sẽ tạo dưới đây 

-----------

Cách tạo mật khẩu ứng dụng

- Truy cập https://myaccount.google.com/ , đăng nhập email cakhotranluan@gmail.com và bật xác minh 2 bước 

- Sau đó sẽ hiện ra nút tạo mật khẩu ứng dụng, lấy điền vào chỗ Mật khẩu SMTP là xong (lưu ý, chỉ khi bật xác minh 2 bước mới tạo được mật khẩu ứng dụng)

--------------

Test kiểm tra xem gửi được mail chưa 

- Tại Plugin, chuyển sang tab "Kiểm tra gửi email", nhập thông tin sau:

+ Tới : 1 email nhận mail bất kỳ (còn sử dụng được) : vd nghiepbtcoltech@Gmail.com

+Tiêu đề: Ghi bất kỳ , ví dụ "Kiểm tra"

+ Tin nhắn: Kiểm tra